Seksi Bimbingan Masyarakat Islam

Nazhir mengajukan permohonan secara tertulis kepada menteri agama RI/ kepala kantor wilayah kementri

Dokumen yang harus disertakan :
 1. Surat permohonan nazhir
 2. Kepada menteri agama melalui kepala kantor kementrian agama kabupaten. Kota, untuk tukar menukar dengan alas an kepentingan umum dengan luas lebih dari 5.000 m2 (lima ribu meter persegi), dan untuk selain kepentingan umum.
 3. Kepala kantor wilayah kementrian agama provinsi melalui kepala kantor kementrian agama kabupaten/kota, untuk tukar menukar dengan alas an kepentingan umum dengan luas sampai dengan 5.000 m2 (lima ribu meter persegi)
 4. Surat permohonan nazhir ditandatangani oleh ketua nazhir ( untuk nazhir organisasi dan badan hukum) atau oleh seluruh nazhir (untuk nazhir perseorangan)
 5. Fotocopy akta ikrat wakaf atau akta ikrat wakaf dan sertipikat wakaf
 6. Fotocopi surat pengesahan nazhir dan surat keputusan perpanjangan atau penggantian nazhir dari BWI (jika terdapat pergantian nazhir)
 7. Surat perjanjian tukar menukar harta benda wakaf antara nazhir dan pihak penukar
 8. Fotocopy identitas nazhir dan pihak oenukar
 9. Fotocopy setipikat harta benda penukar atau bukti kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 10. Fotocopy akta pendirian atau surat izin organisasi/ badan hukum, bagi pihak pewnukar organisasi/ badan hukum
 11. Rencana tata ruang wilayah/ rencana detail tata ruang/ penetapan lokasi/ rekomendasi tata ruang. Khusus untuk alas an kepentingan umum
 12. Hasil penilaian oleh penilai atau penilai public atas harta benda wakaf dan harta benda penukar.